Male Scientist

Đề tài khoa học

Doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Doanh nghiệp khoa học và công nghệ

MEDEP được chứng nhận là doanh nghiệp khoa học và công nghệ bởi Cục Phát triển Thị trường và Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ (NATEC) vào ngày 17 tháng 9 năm 2020.

Sản xuất chỉ khâu phẫu thuật kháng khuẩn

Sản xuất chỉ khâu phẫu thuật kháng khuẩn

Đề tài cấp Quốc gia: Làm chủ công nghệ sản xuất chỉ khâu phẫu thuật phủ chất kháng khuẩn nano bạc sử dụng trong y tế công suất hai triệu mét mỗi năm

Sản xuất thủy tinh thể nhân tạo

Sản xuất thủy tinh thể nhân tạo

Đề tài cấp Quốc gia: Nghiên cứu ứng dụng các công nghệ tiên tiến để sản xuất thủy tinh thể nhân tạo phục vụ điều trị bệnh đục thủy tinh thể

Thử nghiệm lâm sàng chỉ khâu phẫu thuật kháng khuẩn

Thử nghiệm lâm sàng chỉ khâu phẫu thuật kháng khuẩn

Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu đa trung tâm, ngẫu nhiên, mù đơn, đối chứng song song, đánh giá an toàn và hiệu quả của CKPT phủ nano bạc, đa sợi, tổng hợp, tự tiêu MESIGHT do MEDEP sản xuất, so sánh với CKPT tổng hợp, tự tiêu, đa sợi thông thường

Thử nghiệm lâm sàng thủy tinh thể nhân tạo

Thử nghiệm lâm sàng thủy tinh thể nhân tạo

Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu ứng dụng TTTNT đơn tiêu cự Hydrophobic, TTTNT đơn tiêu cự Hydrophilic vàng và trong do MEDEP sản xuất lần đầu tiên tại Việt Nam theo chuyển giao công nghệ của Hoa Kỳ