_DSC6070.jpg

Tin tức MEDEP

Lễ động thổ xây dựng nhà máy Thiết bị Y học và Vật liệu Sinh học

Ngày 27/03/2016, Công ty Cổ phần nhà máy Thiết bị Y học và Vật liệu Sinh học đã làm lễ khởi công xây dựng nhà máy Thiết bị Y học và Vật liệu Sinh học tại Khu Công Nghệ Cao thành phố Hồ Chí Minh.

Lễ động thổ xây dựng nhà máy Thiết bị Y học và Vật liệu Sinh học

Ngày 27/03/2016, Công ty Cổ phần nhà máy Thiết bị Y học và Vật liệu Sinh học đã làm lễ khởi công xây dựng nhà máy Thiết bị Y học và Vật liệu Sinh học tại Khu Công Nghệ Cao thành phố Hồ Chí Minh. Đai diện: Ban QLDA Khu CNC Thành phố Hồ Chí Minh, Cục Khoa học – Công nghệ và Đào tạo, Vụ TTB – CTYT Bộ Y tế, Hội TBYT VN, Hội TBYT Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Ngoại Khoa Laser, Viện Vật lý Y sinh – Bộ Quốc phòng cùng đông dảo đồng nghiệp trong lĩnh vực TTBYT đã tới tham dự Lễ Động thổ. Đây là dự án Công nghệ cao thứ 3 về Thiết bị Y học và Vật liệu Sinh học đã khởi công xây dựng tại khu CNC thành phố Hồ Chí Minh. Trước đây 1 năm, nhà máy sản xuất Stent phục vụ chuyên ngành Tim mạch can thiệp đã được xây dựng và đi vào sản xuất thử nghiệm, sản phầm đang trong giai đoạn thử nghiệm lâm sàng. http://www.hoitbyt.vn/le-dong-tho-xay-dung-nha-may-thiet-bi-y-hoc-va-vat-lieu-sinh-hoc/