_DSC6070.jpg

Tin tức MEDEP

Biểu dương Doanh Nghiệp Tiêu Biểu ASEAN – MEDEP JSC đạt danh hiệu “Doanh Nghiệp Uy Tín Phát Triển Thịnh Vượng Việt Nam – Asean 2020” – Doanh nghiệp đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp phát triển kinh tế việt nam – ASEAN 2020

Chương trình “Diễn đàn Doanh nghiệp ASEAN +3 (Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ) thích ứng cách mạng công nghiệp (CMCN 4.0) trong cạnh tranh sáng tạo phát triển bền vững thịnh vượng” được tổ chức nhằm quảng bá hình ảnh con người Việt Nam đồng thời đáp ứng nguyện vọng của các doanh nghiệp Việt Nam được giao lưu, gặp gỡ đối tác trong khối cộng đồng kinh tế ASEAN nói riêng và ASEAN +3 nói chung.

Biểu dương Doanh Nghiệp Tiêu Biểu ASEAN – MEDEP JSC đạt danh hiệu “Doanh Nghiệp Uy Tín Phát Triển Thịnh Vượng Việt Nam – Asean 2020” – Doanh nghiệp đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp phát triển kinh tế việt nam – ASEAN 2020

Chương trình “Diễn đàn Doanh nghiệp ASEAN +3 (Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ) thích ứng cách mạng công nghiệp (CMCN 4.0) trong cạnh tranh sáng tạo phát triển bền vững thịnh vượng” được tổ chức nhằm quảng bá hình ảnh con người Việt Nam đồng thời đáp ứng nguyện vọng của các doanh nghiệp Việt Nam được giao lưu, gặp gỡ đối tác trong khối cộng đồng kinh tế ASEAN nói riêng và ASEAN +3 nói chung, được giao lưu kết nối kinh doanh để chia sẻ kinh nghiệm tham gia chuỗi giá trị toàn cầu. Diễn đàn được tổ chức nhằm hưởng ứng và tuyên truyền cho Chủ đề của năm ASEAN 2020 - “ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng” với 5 trọng tâm ưu tiên, không chỉ cho năm 2020 mà còn hướng đến những mục tiêu dài hạn hơn, đó là:

  1. đóng góp tích cực cho môi trường hòa bình, an ninh và ổn định ở khu vực;

  2. thúc đẩy phát triển thịnh vượng trên cơ sở liên kết và kết nối khu vực, nâng cao khả năng thích ứng, tận dụng cơ hội của Cách mạng công nghiệp 4.0;

  3. thúc đẩy ý thức cộng đồng và bản sắc ASEAN;

  4. đẩy mạnh quan hệ đối tác vì hoà bình và phát triển bền vững, phát huy vai trò, đóng góp của ASEAN trong cộng đồng quốc tế; và

  5. nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của ASEAN (Thông điệp của Thủ tướng Chính phủ về Năm Chủ tịch ASEAN 2020).


Sự kiện bao gồm 4 hoạt động chính: 

  • Diễn đàn “Doanh nghiệp ASEAN +3 (Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ) thích ứng CMCN 4.0 trong cạnh tranh sáng tạo phát triển bền vững thịnh vượng”; 

  • Hoạt động kết nối doanh nghiệp; 

  • Doanh nghiệp diện kiến Thủ tướng; 

  • Lễ biểu dương các “Doanh nghiệp tiêu biểu” trong khối ASEAN +3 có nhiều đóng góp trong thích ứng CMCN 4.0 trong cạnh tranh phát triển bền vững thịnh vượng. 


Những doanh nghiệp được vinh danh tại giải thưởng này đóng vai trò quan trọng trong việc quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam, đồng thời đây cũng là cơ hội cho các doanh nghiệp trong nước giao lưu, gặp gỡ đối tác trong khối cộng đồng kinh tế ASEAN và ASEAN 3+. Giải thưởng ưu tiên các tiêu chí như chính sách bền vững, chính sách an sinh xã hội, chính sách phát triển công nghệ và chính sách bảo vệ môi trường.


Trong khuôn khổ chương trình này, Hội Phát triển kinh tế hợp tác kinh tế Việt Nam – ASEAN còn trao danh hiệu “Doanh nghiệp Uy tín Phát triển Thịnh vượng Việt Nam – ASEAN 2020” – Doanh nghiệp đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp phát triển kinh tế Việt Nam – ASEAN 2020 cho ông Cao Minh Hiển – Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Nhà máy Thiết bị Y học và Vật liệu Y học (MEDEP JSC). Công ty Cổ phần Nhà máy Thiết bị Y học và Vật liệu Y học (MEDEP JSC) được đánh giá cao với chính sách phát triển bền vững, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chính sách phát triển công nghệ cũng như nâng cao chất lượng sản phẩm cho thị trường Việt Nam. Giải thưởng này vừa là động lực, vừa là cam kết, là trách nhiệm của doanh nghiệp khi tiếp tục cải tiến trong thời gian sắp tới dựa vào những định hướng ban đầu MEDEP JSC đã đề ra.