Team Meeting

Tuyển dụng

Để tìm hiểu về cơ hội việc làm, xin vui lòng liên hệ Bộ phận Nhân sự:

Email: hr@medep.com.vn | Điện thoại: +84-287301-2868 | Máy lẻ: 6701 (Trang)

Quality Inspector

Full Time / Toàn thời gian

Scientist Using Microscope

M&E Technician

Full Time / Toàn thời gian

Scientist Using Microscope

Warehouse Clerk

Full Time / Toàn thời gian

Scientist Using Microscope